Matematická pohotovost

Přípravíme vás na zkoušení

Potřebujete připravit na zkoušení nebo písemku? Nevíte si rady se zapeklitým příkladem...

Příprava na reparát

V srpnu pořádáme letní přípravu na reparáty z matematiky a fyziky, náhradní maturitní zkoušky a další zkoušky z matematiky a fyziky.

Jazyková škola Praha

Letní kurzy

Jazyková škola Březinka otevírá podzimní a zimní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny.

Vysoké školy

Příprava na VŠE a další vysoké školy

Budete dělat zkoušky na VŠE nebo jinou VŠ z matematiky a z jazyků?

Příprava na zkoušky

Připravujete se ke zkouškám na střední školu

Z 5. třídy

Ze 7. třídy

Z 9. třídy

e–Fyzika.cz

řekněte o nás kamarádům

Zajímavé stránky


Alessandro Volta

(19. 2. 1745 - 5. 3. 1827)

Alessandro Volta

Narodil se do hraběcí rodiny v italském městě Como. Jeho celé jméno však znělo Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio. Rodiče si přáli, aby se stal církevním hodnostářem nebo básníkem, ale Voltu zajímají přírodní jevy. Už jako student roku 1765 vydal pojednání "O přitažlivé síle ohně elektrického a jevech s tím souvisejících". Po studiích se stal učitelem fyziky na gymnáziu v Comu a roku 1775 předvedl svůj první vynález - elektrofor, který umožňuje bez tření vytvořit libovolně velký náboj statické elektřiny. Čtyři roky nato přijal místo profesora na univerzitě v Pavii. Přednáší rád, neholduje jen suchým faktům a vše doplňuje názornými a zajímavými pokusy, čímž se jeho přednášky stanou velmi oblíbené. Cestoval po Evropě, kde osobně poznal Voltaira, Laplace, Lavoisiera a Priestleye. Roku 1791 je zvolen členem Královské společnosti v Londýně.

Voltův sloup

Voltův sloup

Poté, co se vrátil z Anglie, se mu dostala do ruky práce Luigiho Galvaniho - boloňského profesora anatomie - "O elektrických silách při pohybu svalů". Galvani zde popsal své pozorování stahů žabích stehýnek a uvedl, že jsou způsobeny tzv. živočišnou elektřinou. Nicméně na konci vysvětlil, že jeho teorie má být spíše podnětem pro jiné učence. Volta po sérii pokusů poznal, že se nejedná o živočišnou elektřinu, ale o reakci kovů. Vytvořil také tzv. Voltův sloup, jenž byl složený ze zinkových a měděných kotoučků oddělených plátnem, které bylo navlhčené ve slané či okyselené vodě.

Roku 1800 napsal Volta dopis předsedovi Královské společnosti, v němž vysvětlil konstrukci a využití elektrického článku. Jen šest týdnů nato sestavil podle tohoto návodu William Nicholson Voltův sloup a zanedlouho se mu podařilo elektrolyticky rozložit vodu. Čímž vznikl zcela nový obor - elektrochemie.

Volta se také osobně setkal s Napoleonem, který jej jmenoval hrabětem. A ještě v roce 1815 ho německý císař František II. dosadil do funkce děkana filozofické fakulty univerzity v Pavii.

Alessandro Volta na italské známce
Alessandro Volta na italské známce

Na jeho počest se jednotka napětí jmenuje volt. Mimo to Voltu najdete na italských bankovkách a italských známkách:

Další informace o Voltovi