Matematická pohotovost

Přípravíme vás na zkoušení

Potřebujete připravit na zkoušení nebo písemku? Nevíte si rady se zapeklitým příkladem...

Příprava na reparát

V srpnu pořádáme letní přípravu na reparáty z matematiky a fyziky, náhradní maturitní zkoušky a další zkoušky z matematiky a fyziky.

Jazyková škola Praha

Letní kurzy

Jazyková škola Březinka otevírá podzimní a zimní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny.

Vysoké školy

Příprava na VŠE a další vysoké školy

Budete dělat zkoušky na VŠE nebo jinou VŠ z matematiky a z jazyků?

Příprava na zkoušky

Připravujete se ke zkouškám na střední školu

Z 5. třídy

Ze 7. třídy

Z 9. třídy

e–Fyzika.cz

řekněte o nás kamarádům

Zajímavé stránky


Christian Doppler

(29. listopadu 1803 - 17. března 1853)

Christian Doppler

Christian Anderas Doppler se narodil v Salcburku na tehdejším Hannibalově náměstí jako třetí dítě. Jeho matka, Tereza, byla služebná v rodině salcburského radního, otec, Johann Evangelista, kameník. Školu navštěvoval nejprve v Salcburku a poté v Linci. Absolvoval také dva roky studia jako obchodní příručí, otec si jej představoval jako účetního, ale když se mělo rozhodnout o Christianově budoucím povolání, požádal otec o radu Simona Stampfera. Ten si všiml jeho matematického nadání a navrhnul studium na polytechnice ve Vídni. Tam se tedy Doppler roku 1822 vydal a pobýval až do roku 1825. Získal zde inženýrské vzdělání a seznámil se s vyšší matematikou, fyzikou a astronomií. Poté navštěvoval ještě některé přednášky na vídeňské univerzitě. Protože ale jeho rodina trpěla nedostakem peněz, začal působit jako domácí učitel, kde se svými žáky opakoval probrané učivo, a v roce 1829 se stal asistentem profesora Burga na vídeňské polytechnice. V tomto období začal též publikovat své první vědecké práce. Asistentská smlouva byla však potvrzena pouze na čtyři roky a po jejich uplynutí musel toto místo opustit. V období mezi léty 1833 -1835 se zúčastnil konkurzů na profesorské místo na několika univerzitách a školách, ale vyhodnocení se táhly celé dva roky. V této době se proto rozhodl emigrovat do Ameriky. Těsně před odjezdem se však dozvěděl o přijetí na školu do Prahy.

Simon Stampfer

Simon Stampfer — rakouský matematik a geodet, profesor matematiky na lyceu v Salcburku a geodézie na vídeňské polytechnice

Na stavovské reálce, která byla zřízena při zdejší polytechnice jako přípravka ke studiu na této škole, začal vyučovat 11. března 1835. Stálý plat upevnil jeho životní situaci a mohl tak založit rodinu. Hned následující rok v únoru si vzal Mathildu Sturmovou, o deset let mladší dceru salcburského zlatníka, s kterou měl v příštích letech 5 dětí - Mathildu, Ludwiga, Adolfa, Berthu a Hermanna. Doppler ale od počátku toužil po místu profesora na polytechnice. Tudíž jakmile stávající profoser odešel, ihned o něj zažádal. Bohužel musel projít řádným konkurzem a místo získal až po pár letech. Roku 1843 se také na návrh Františka Palackého stal řádným členem Královské české společnosti nauk. Na schůzi přírodovědné části Společnosti přednesl 25. května 1842 přednášku "O barevném světle dvojhvězd", kde popsal tzv. Dopplerův jev. Protože ale neměl žádný experimentální důkaz, práci se nedostalo příliš velké pozornosti. Postupem času se mu také začalo zhoršovat zdraví, až nakonec kvůli tuberkulóze hrtanu ztratil hlas a v letech 1844 - 1845 musel přestat přednášet. Následující rok se ještě nakrátko vrátil, ale protože jej práce příliš vyčerpávala, přijal nabídku z Báňské a lesnické akademie v Banské Štiavnici. Zde se stal profesorem matematiky a mechaniky, ale příliš dlouho tu nepobyl.

V průběhu roku 1848 vypuklo v Habsburské monarchii několik revolucí a jedna z nich se nevyhnula ani tomuto místu. A protože tedy ani zde neměl Doppler klid na svoje vědecké výzkumy, odjel s rodinou do Vídně, kde se ujal jako profesor na polytechnice. Navíc po revolucích došlo i k reformě školství a císař dal zřídit Fyzikální ústav při filozofické fakultě vídeňsé univerzity, kde byl Doppler jmenován prvním ředitelem. V listopadu 1852 však musel místo opustit a kvůli velmi špatnému zdravotnímu stavu odjel do Benátek, kde 17. března 1853 zemřel.

Další informace o Dopplerovi