Matematická pohotovost

Přípravíme vás na zkoušení

Potřebujete připravit na zkoušení nebo písemku? Nevíte si rady se zapeklitým příkladem...

Příprava na reparát

V srpnu pořádáme letní přípravu na reparáty z matematiky a fyziky, náhradní maturitní zkoušky a další zkoušky z matematiky a fyziky.

Jazyková škola Praha

Letní kurzy

Jazyková škola Březinka otevírá podzimní a zimní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny.

Vysoké školy

Příprava na VŠE a další vysoké školy

Budete dělat zkoušky na VŠE nebo jinou VŠ z matematiky a z jazyků?

Příprava na zkoušky

Připravujete se ke zkouškám na střední školu

Z 5. třídy

Ze 7. třídy

Z 9. třídy

e–Fyzika.cz

řekněte o nás kamarádům

Zajímavé stránky


Georg Simon Ohm

(6. 3. 1787 - 7. 7. 1854)
Fyzik

Georg Simon Ohm

Narodil se v německém Erlagenu do rodiny zámečníka. V brzkém věku mu zemřela matka a tak celou výchovu převzal otec. Toho velmi zajímala matematika a fyzika a vedl k nim i svého syna. Ohm nastoupil do Erlagenu na univerzitu, kde studoval přírodní vědy a filozofii, ale po nějaké době univerzitu opustil a odešel do Švýcarska. Následně se ale vrátil zpět a získal zde doktorát. Zpočátku se zabýval optikou a akustikou. Od roku 1813 vyučoval na reálce v Bambergu a čtyři roky nato působil na gymnáziu v Kolíně nad Rýnem. Díky tomu, že byla škola poměrně dobře vybavená, zde Ohm učinil své největší objevy. V pojednání vydaném roku 1826 popsal vztah mezi elektrickým proudem, napětím a odporem nazývaný dnes Ohmův zákon.

Jeho objev zpočátku nikdo neocenil. Ohm dále vyučoval např. v Berlíně a teprve roku 1833 se stal profesorem na Polytechnické škole v Norimberku, kde působil šestnáct let.V té době se začalo o jeho objevu mluvit a Ohm byl zvolen členem Královské společnosti. Od roku 1852 až do své smrti působil jako profesor experimentální fyziky na univerzitě v Mnichově.

Ještě roku 1876 byla v Anglii vytvořena vědecká komise, aby přezkoumala správnost Ohmovy formulace. V té době zveřejnil James C. Maxwell rukopis jiného významného fyzika - Henryho Cavendishe - který ten samý zákon jako Ohm formuloval již o 70 let dříve. Protože to ale byl samotář, nikdy jej nepublikoval. Teprve tato skutečnost prolomila nedůvěřivost a komise po několika zasedáních potvrdila, že zákon je platný.

Až mnoho let po jeho smrti, roku 1881, na mezinárodním kongresu fyziků, se mu dostalo největšího ocenění. Bylo rozhodnuto, že se jednotka elektrického odporu bude nazývat ohm a přístroj na měření odporu ohmmetr.

Další informace o Ohmovi